Rewolucja w energetyce XXI wieku

W branży energetyki wiatrowej ostatnie lata to czas, w którym dokonał się ogromny postęp technologiczny. Zwiększone powierzchnie wirników turbin wiatrowych oraz wyższe wysokości ich zainstalowania pozwalają wykorzystać pod budowę elektrowni wiatrowych lokalizacje do niedawna uznawane za nieopłacalne.

 

W bardzo dobrych lokalizacjach można dziś uzyskiwać stopień wykorzystania mocy nominalnej (capacity factor) znacznie przekraczający 40 %, a w większości innych 25 %, czyli poziom uznawany za próg opłacalności.

 

Przy obecnym systemie funkcjonującym w polskiej energetyce wiatrowej dobrze przygotowany projekt pozwala na osiąganie bardzo dobrych parametrów ekonomicznych inwestycji. Właściwie zdiagnozowany poziom energetycznych zasobów wiatru stanowi gwarancję bezpieczeństwa przedsięwzięcia.

 

Dzisiaj elektrownie wiatrowe stanowią najsilniejszy filar polskiej energetyki odnawialnej.

 

Dzisiaj elektrownie wiatrowe to już nie margines, to pełnoprawny trzon światowej energetyki.