O nas

DOŚWIADCZENIE, KTÓREMU WARTO ZAUFAĆ

 

Siłownie Wiatrowe S.A. to firma tworzona przez specjalistów z blisko dwudziestoletnim doświadczeniem w procedowaniu projektów farm wiatrowych i pojedynczych elektrowni na terenie Polski i Europy. Spółka ściśle współpracuje z wiodącymi firmami branżowymi oraz najlepszymi ekspertami z zakresu energetyki wiatrowej, ochrony środowiska, finansów i prawa.

 

W latach 1996-2001 za sprawą Specjalistów z Siłowni Wiatrowych S.A. powstała pierwsza w Polsce profesjonalna farma wiatrowa.

 

W kwietniu 2001 roku oddano do użytkowania Energetyczną Farmę Wiatrową Barzowice o mocy 5,1MW składającą się z 6 sztuk siłowni wiatrowych Vestas V52 o mocy 850kW każda wraz z niezbędną infrastrukturą (w tym linia kablowa15kV o długości 12km, rozdzielnia oraz przebudowa GPZ).

 

Góra Barzowicka k/Darłowa pow. Sławno woj. Zachodniopomorskie, okazała się miejscem o rewelacyjnych zasobach energetycznych wiatru. Potwierdziły to zarówno wieloletnie badania stacjami meteorologicznymi zainstalowanymi na miejscu oraz realne wielkości produkcji energii elektrycznej Farmy.

 

Inwestycja ta dała początek profesjonalnej energetyce wiatrowej w Polsce.

 

Główny animator  Spółki – Wojciech Romaniszyn – zajmuje się profesjonalnie energetyką wiatrową od 1994 roku.

 

W 1995 r współtworzył Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej z siedzibą w Gdańsku, będąc przez dwie kadencje wiceprezesem zarządu.

 

W latach 1997-2001 był członkiem zespołu eksperckiego powstałego dla potrzeb wdrażania do polskiego prawa zapisów Zielonej i Białej Księgi oraz Dyrektywy 2001/77/EC z 27 września 2001 r – Rady ds. Rozwoju Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii działającej przy EC BREC w Warszawie.

 

W 2001r. zarządzana przez niego firma – Nowa Energia Sp. z o.o. jako pierwsza w kraju uzyskała z Urzędu Morskiego w Gdyni decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pod budowę farmy morskiej off-shore na wodach terytorialnych Bałtyku Południowego o mocy zainstalowanej 122MW w okolicach Białogóry gm. Krokowa pow. Puck.

 

Specjaliści Spółki wielokrotnie udowodnili, że posiadają rzadką umiejętność wyszukiwania najlepszych w kraju lokalizacji pod względem zasobów energetycznych wiatru. Dowodem na to jest  realizowany obecnie projekt w gminie Grudusk pow. Ciechanów woj. Mazowieckie.

 

Dzisiaj  Siłownie Wiatrowe S.A.  prowadzą szereg projektów aeroenergetycznych, których całkowita docelowa moc zainstalowana jest na poziomie kilkuset megawatów.