Oferta

CO MOŻEMY PAŃSTWU ZAOFEROWAĆ?

 

Oferta Siłowni Wiatrowych SA  obejmuje wszystkie zagadnienia związane z energetyką wiatrową, m.in.:

 

 • wykonywanie map z koncepcją posadowienia turbin w formacie AutoCAD bądź PDF;
 • wykonywanie wniosków oraz kart informacyjnych niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia;
 • wykonywanie wniosków o zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 • wykonywanie wniosków o sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;
 • wykonywanie wniosków do operatora dystrybucyjnego o uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej;
 • wykonywanie koncepcji wyprowadzenia mocy do sieci elektroenergetycznej,
 • wykonywanie map z koncepcją drogową oraz placami montażowymi w formacie AutoCAD bądź PDF;
 • wykonywanie kalkulacji oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia;
 • weryfikacja lokalizacji pod siłownie wiatrowe;
 • diagnoza zasobów energetycznych wiatru w wybranej lokalizacji:
 • przy wykorzystaniu własnych zasobów danych satelitarnych
 • poprzez wzniesienie masztu pomiarowego 80m i 100m,
 • prowadzenie procedur administracyjnych na każdym etapie rozwoju projektu;
 • wykonywanie projektów architektoniczno-budowlanych;
 • dobór siłowni dla konkretnych lokalizacji;
 • przeprowadzanie pełnej procedury uzyskania wszelkich decyzji związanych z lotnictwem cywilnym i wojskowym;
 • merytoryczna i prawna weryfikacja projektów – „due diligence”

 

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

 

Doradzamy naszym Klientom w zakresie aspektów: finansowych, biznesowych, technicznych, strategicznych oraz wizerunkowych.

 

Uczestniczymy zarówno w projektach start-up, jak i podczas transakcji kapitałowych, projektów restrukturyzacyjnych oraz rozwojowych.

 

Zajmujemy się sporządzaniem kompleksowych opracowań/analiz due diligence pozwalających na przeprowadzenie pełnej analizy danego podmiotu pod kątem prawno-ekonomicznym z wyszczególnieniem obszarów potencjalnych zagrożeń.

 

Naszą siłą jest profesjonalny zespół specjalistów oraz współpracowników posiadających doświadczenie w realizacji zaawansowanych projektów zarówno dla podmiotów z rynku publicznego, jak i prywatnego.

 

Nasi specjaliści posiadają ugruntowaną pozycję oraz wieloletnie doświadczenie wyniesione z wiodących instytucji finansowych i doradczych.

 

ODPOWIEDZIALNY BIZNES

 

Nasi projektanci dobrze znają negatywy dominant krajobrazowych, które w tak wielu miejscach – zwłaszcza w Niemczech – przyczyniają się do złego postrzegania energetyki wiatrowej.

 

Dlatego optymalizujemy lokalizacje elektrowni wiatrowych nie tylko pod kątem maksymalizacji zysków, ale przede wszystkim tak, by nie stanowiły one potencjalnego zagrożenia dla mieszkańców i środowiska naturalnego. W naszych działaniach jesteśmy wrażliwi zarówno na ochronę interesów inwestora jak i lokalnych społeczności. Staramy się to realizować poprzez zwiększanie odległości od działek mieszkalnych bardziej niż nakazują obecne regulacje prawne, w miarę możliwości rozwijać energetykę rozproszoną zarówno w sensie przestrzennym jak też przyłączeniowym. Dopasowujemy wielkości mocy do warunków terenowych wykorzystując wolne moce ciągów liniowych średnich napięć.

 

Pomimo tego, iż w Polsce istnieje już blisko 3000 MW mocy zainstalowanej, energetyka wiatrowa to sektor, który technologicznie wciąż się jeszcze rozwija. Każda dekada przynosi nowe rozwiązania, znacznie korzystniejsze nie tylko pod względem produktywności, ale i stopnia oddziaływania na środowisko i na sieć elektroenergetyczną.

 

W naszych przyszłych planach inwestycyjnych w latach 2014-2016 znajdą się pierwsze projekty wykorzystujące zasobniki energii, na razie dla siłowni 60-200kW a z czasem dla siłowni megawatowych. Jeśli ich współpraca z siecią KSE okaże się skuteczna, to należy przypuszczać, że niebawem ma szansę rozpocząć się kolejny milowy krok w rozwoju elektroenergetyki.