Inne usługi

Oferujemy :

  • Kompleksowe przygotowanie projektu aeroenergetycznego od wyboru lokalizacji poprzez jej weryfikacje środowiskowe,
  • opracowania niezbędnych raportów,
  • pomiar zasobów energetycznych wiatru,
  • prowadzenie wszelkich procedur administracyjnych w tym zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania gminy,
  • uzyskanie dostępu do krajowego systemu elektroenergetycznego,
  • projektowanie budowlane i elektryczne,
  • doprowadzenie projektu do uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń na budowę,
  • Sporządzanie biznes-planów oraz feasibility-study