Pomiary wiatru

Maszt pomiarowy stanowi niezwykle ważny element w procedurze przygotowania projektu aeroenergetycznego. Właściwe oszacowanie średnich prędkości wiatru w skali roku – a następnie, w oparciu o dane bazowe pobliskiej stacji pomiarowej – w skali wielolecia, jest zadaniem niezwykle trudnym i wymagającym od jego wykonawcy sporego doświadczenia. Tutaj każda pomyłka przekłada się na zwielokrotniony (ponieważ zależność produkcji energii od prędkości wiatru jest nieliniowa) błąd niedoszacowania lub przeszacowania przyszłej produktywności siłowni wiatrowej(-ych).

 

Anemometry użyte przy pomiarze na różnych wysokościach powinny być rozmieszczone w taki sposób, aby w wyniku badań można było określić przestrzenny model energetycznego wiatru występującego w mierzonej lokalizacji i aby w następstwie zastosowania wybranego modelu przeliczeniowego, dojść do względnie prawdziwej oceny przyszłej produkcji na poziomie zainstalowania osi wirnika. Ponieważ prawie zawsze występuje przypadek, że najwyżej umieszczony anemometr na maszcie jest na wysokości niższej niż docelowa wysokość zawieszenia wirnika siłowni, mamy doczynienia z koniecznością ekstrapolacji danych pomiaru aby dojść z wyliczanym później wynikiem prędkości wiatru do wysokości prawdziwej. Stąd wynika też konieczność właściwego skalibrowania urządzeń pomiarowych na potrzeby późniejszych, bardziej wiarygodnych opracowań tzw. wind study. W ten sposób unikamy nader przykrej redukcji potencjalnych uzysków energii elektrycznej dla poszczególnych parametrów P, w opracowaniach wind study wykonywanych zazwyczaj przez renomowaną firmę światową, uznawaną przez banki kredytujące projekt. Zatem wszelkie certyfikaty jakości zarówno dla urządzeń pomiarowych jak i dla samej konstrukcji masztu i jego wznoszenia stanowią nieodzowny element pomiaru.

 

Dlatego też zdecydowaliśmy się na ścisłą współpracę z francuska firma ACROPHOTO o ponad 10 letnim doświadczeniu, która wybudowała i monitoruje kilkaset masztów pomiarowych dla najważniejszych inwestorów branżowych świata.

 

Oferujemy kompleksową usługę posadowienia masztu do pomiaru siły wiatru (włącznie z przeprowadzeniem pełnej procedury administracyjnej pozwalającej na uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę) o n/w wysokościach:

 

  • 80 m.
  • 103 m.
  • 120 m.