Projekty aeroenergetyczne

Kupno:

  • Poszukujemy projektów gotowych do realizacji z profesjonalnie pomierzonymi zasobami energetycznymi wiatru oraz z aktualną umową przyłączeniową.
  • Poszukujemy projektów zaawansowanych, które posiadają aktualne warunki przyłączenia do KSE, z podpisana umowa przyłączeniową.
  • Poszukujemy lokalizacji pod instalacje turbin wiatrowych na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uwzględniającym energetykę wiatrową.

 

Sprzedaż:

  • Posiadamy do sprzedaży projekty w rożnej fazie zaawansowania.

 

Pośrednictwo:

  • Dzięki stałym wieloletnim kontaktom z poważnymi inwestorami branżowymi oraz finansowymi z Europy i świata oferujemy pośrednictwo w sprzedaży dobrych projektów.